Signalizácia rozhodcu

06.03.2012 19:29

                       

               Hlavný rozhodca

 

 AVIZOVANIE TRESTU

            (DELAYED CALLING OF PENALTY)

 Ruku, v ktorej nemá píštalku, vzpaží nad hlavu. Je vhodné raz

 ukázat na hráca, a potom vzpažit ruku nad hlavu.

 

 

 

 

KROSCEK -(CROSS - CHECKING)

Urobí pohyb obidvomi rukami so zovretými pästami smerom

vpred (do vzdialenosti asi pol metra od prs) a naspät.

 

 

 

 

VRAZENIE NA MANTINEL -(BOARDING)

Na úrovni prs zovretou pästou jednej ruky udrie do otvorenej

dlane druhej ruky

 

 

 

NAPADNUTIE (CHARGING)

Na úrovni prs urobí krúživý pohyb zovretými Pästami (jedna okolo

druhej).

 

 

 

NAPADNUTIE ZOZADU -(CHECKING FROM BEHIND)

Urobí pohyb obidvomi rukami smerom vpred do najvzdialenejšej

polohy od prs, pricom dlane rúk sú otvorené smerom od tela a sú

na úrovni pliec.

 

 

 

SEKNUTIE -(SLASHING)

Okrajom dlane jednej ruky si sekne po predlaktí druhej ruky.
 
 
 
 
 
PÄSTNÝ SÚBOJ, HRUBOSŤ -(ROUGHING)
Ruku so zovretou päsťou vystrie bokom od tela.
 
 
 
 
 
NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE -(INTERFERENCE)
Na úrovni pŕs podrží prekrížené ruky so zovretými päsťami.
 
 
 
 
 
 
HÁKOVANIE -(HOOKING)
Na úrovni brucha urobí obidvomi rukami
pohyb znázorňujúci priťahovanie.
 
 
 
 
 
 
DRŽANIE -(HOLDING)
Na úrovni pŕs zovrie rukou zápästie druhej ruky.
 
 
 
 
 
 
DRŽANIE HOKEJKY
(HOLDING THE STICK)
Najskôr použije signál pre držanie, za
ktorým nasleduje signál znázorňujúci
základné držanie hokejky dvomi rukami.
 
 
 
 
 
 
PICHNUTIE (SPEARING)
Obidvomi rukami urobí pohyb naznačujúci pichnutie smerom
nabok od prednej časti tela.
 
 
 
 
 
 
PODRAZENIE - (TRIPPING)
Jednou rukou si udrie do nohy pod kolenom, pričom má obidve
korčule na ľadovej ploche.
 
 
 
 
 
HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU -(HIGH STICKING)
Drží obidve zovreté päste tesne nad sebou, pričom spodná je na
úrovni čela.
 
 
 
 
FAUL LAKŤOM -(ELBOWING)
Udrie jednou rukou do lakťa druhej ruky.
 
 
 
 
 
FAUL KOLENOM -(KNEEING)
Udrie si dlaňou ruky po kolene, pričom má obidve korčule na
ľade.
 
 
 
 
 
ÚTOČIACI HRÁČ V BRÁNKOVISKU -
(ATTACKING PLAYER IN THE GOAL CREASE)
Polkruhovým pohybom na úrovni svojich pŕs jednou rukou,
rovnobežne s ľadovou plochou, znázorní bránkovisko a druhou
rukou ukáže smerom k strednému pásmu.
 
 
 
 
 
SIGNÁL PRE STRIEDANIE HRÁČOV -(PLAYER CHANGE SIGNAL)
Hlavný rozhodca poskytne päť sekúnd hosťujúcemu družstvu,
aby vystriedalo hráčov. Po piatich sekundách vzpaží ruku, čím
dá znamenie, že hosťujúce družstvo už nemôže vystriedať ani
jedného hráča a domáce družstvo má na striedanie hráčov päť
sekúnd.
 
 
 
 
 
 
PUK ZA BRÁNKOVOU ČIAROU(GOAL SCORED)
Ukáže otvorenou dlaňou na bránku, do ktorej vnikol
puk dovoleným spôsobom.
 
 
 
 
 
SIGNÁL “NIE”- (WASH OUT)
Ráznym pohybom upaží obidve ruky na úroveň
pliec, pričom dlane rúk smerujú dole;
1. Hlavný rozhodca signál použije, ak “gól nie je”,
“nie je prihrávka rukou”, “nie je hra s pukom so
zdvihnutou hokejkou”.
2. Čiarový rozhodca signál použije, ak “nie je
zakázané uvoľnenie” a v určitých situáciách, ak
“nie je ofsajd”.
 
 
 
OSOBNÝ TREST -(MISCONDUCT PENALTY)
Dá si obidve ruky vbok. Ten istý signal sa použije pre nešportové
správanie, desaťminútový osobný trest a osobný trest do konca
stretnutia.
 
 
 
 
 
TRESTNÉ STRIEĽANIE(PENALTY SHOT)
Nad hlavou prekríži obidve ruky. Signál sa použije po prerušení
hry.
 
 
 
 
 
 
ODDYCHOVÝ ČAS(TIME OUT)
Na úrovni pŕs použitím obidvoch rúk vytvorí písmeno “T”.