Poplatky v CVČ RK

28.09.2013 22:15

OZNAM: Poprosím hráčov, hlavne s trvalým pobytom mimo mesta Ružomberok, aby

                 doniesli vzdelávacie poukazy ktoré dostali v školách!!!

 

Poplatky v CVČ RK – Deti z mesta RK so vzdelávacím poukazom aj bez neho

-          5 eur – rodičovský poplatok

-          1 eur – mesačný poplatok CVČ ( krúžky fungujú 9. mes.)

-          Spolu 14 eur.

 

                                 -deti mimo mesta RK so vzdelávacím poukazom

                                 - 5 eur – rodičovský poplatok

                                 - 4 eur – mesačný poplatok CVČ ( krúžky fungujú 9. mes.)

                                - Spolu 41 eur.

 

-          deti mimo mesta RK bez vzdelávacieho poukazu

-          5 eur – rodičovský poplatok

-          7 eur – mesačný poplatok CVČ ( krúžky fungujú 9. mes.)

-          Spolu 68 eur.

 

 

                                                                                 MHK Ružomberok