LETNÁ PRÍPRAVA

Začiatok letnej prípravy jednotlivých kategórií bude zverejnený

v termíne do 20.4.2014 na webovej stránke.

VV MHK RUŽOMBEROK

Vážení rodičia a ostatní priaznivci Ružomberského ľadového hokeja!

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb nášmu hokejovému klubu pre našich mladých hokejistov.

Čo treba spraviť ak chcem poukázať 2% mladým hokejistom!

1. Ak som zamestnanec: potrebujem 2 doklady. Zamestnávateľa /účtovníčku/, požiadať v rámci žiadosti o ročné zúčtovanie dane aj o  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, (doklad č.1) a druhý doklad Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, (vyplnený doklad č. 2) prikladáme. Je tam potrebné dopísať údaje o Vás ako poukázateľovi a z dokladu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa /účtovníčky/ dopísať výšku zaplatenej dane, vypočítať a dopísať 2% z dane a dopísať dátum zaplatenia dane (min. 5 eur). Ak máte k dispozícii čisté tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%...., treba naň dopísať aj údaje o prijímateľovi (MHK), ktoré uvádzame nižšie. Uvedené 2 doklady je potrebné najneskôr do 30.4.2014 doručiť na príslušný daňový úrade podľa miesta bydliska, prípadne do 25.04.2014 doručiť do kancelárie Mestského Hokejového Klubu Ružomberok, Radlinského 10, Ružomberok 034 01. Potrebné doklady je možné stiahnuť  aj z našej stránky www.hokejrbk.sk

2. Ak som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie samostatne: potrebujem len vpísať do daňového priznania potrebné údaje. V daňovom priznaní /je to predposledná strana/, kde vpíšem vypočítanú daň 2% a údaje o prijímateľovi (MHK), ktoré uvádzame nižšie. Daňové priznanie musí byť doručené na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska do 31.3.2014 a do tohto termínu musí byť aj zaplatená daň.

3. Ak som právnická osoba:  je potrebné vyplniť V daňovom priznaní pre PO - Časť IV,  uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 alebo viacerých prijímateľov vypočítanú daň 2% a údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzame nižšie. (min.8,30 eur pre jedného). Daňové priznanie musí byť doručené na príslušný daňový úrad podľa sídla v záko-nom stanovenej lehote, t.j. do 31.3.2014 a do tohto termínu musí byť aj zaplatená daň.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:  Mestský hokejový klub Ružomberok

Sídlo:  034 01  Ružomberok, Radlinského 10

Právna forma:  Občianske združenie  IČO: 14222191

MHK Ružomberok Vám ďakuje za Vašu priazeň!

Ružomberok 7.2.2014  Littva Pavol    Predseda MHK

Doklady ku stiahnutiu:    Vyhlasenie MHK 2014,   Potvrdenie k vyhlaseniu 2%

 "Štaň ša hokejištom :-)" 


Veľmi radi privítame aj nových mladých záujemcov ,ktorí majú záujem o hokej. Hláste sa prosím telefonicky u trénera Tomáš Krátky 0905 386 922


Názorná ukážka, ako sa hrá hokej